Informácie

Kontakt:

  Telefón: +421 2/ 3333-1043
  E-mail: gamers@gamers.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Všeobecné informácie:

Postup objednávky:

Produkty si môžete objednať priamo v našom e-shope. Vybraný produkt vložte do košíka, ak chcete dokončiť nákup, kliknite na Košík umiestnený v hornej časti stránky. Zadajte všetky potrebné údaje a na konci procesu kliknite na Potvrdiť objednávku. Po odoslaní objednávky vám bude zaslaný automatický e-mail, prostredníctvom ktorého ešte môžete upraviť položky vašej objednávky resp. stornovať ju.

 

Predobjednávka:

Niektoré produkty môžete rezervovať už pred ich oficiálnym vydaním. Našim predobjednávateľom ponúkame zvýhodnené ceny, extra obsahy a darčeky. Našim zákazníkom odporúčame, aby si tieto produkty objednali v samostatnej objednávke.

V prípade, že ste si objednali aj taký produkt, ktorý máme na sklade, môžeme vám ho teda odoslať hneď, budeme vás kontaktovať telefonicky.

Doručenie zásielok:

O odoslaní vašej zásielky vás budeme informovať e-mailom, prípadne telefonicky. Objednané produkty zasielame prostredníctvom kuriérskej služby GLS – General Logistics Systems. Tovar zasielame na dobierku, platiť teda budete až pri prevzatí tovaru priamo kuriérovi GLS.

Kuriér GLS vás bude kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré ste uviedli pri objednávke, preto je nesmierne dôležité, aby ste zadali správne telefónne číslo.

Doručenie sa uskutoční v pracovných dňoch medzi 8. a 17. hodinou. Dodacia adresa nemôže byť P. O. BOX.

Ďalšie dôležité informácie:

1. Objednávky spracovávame podľa poradia.

2. Objednávku môžete stornovať dovtedy, kým zásielku neodovzdáme kuriérskej službe GLS.

3. Pri prevzatí zásielky skontrolujte jej balenie, či prípadne nie je poškodené. Ak pochybujete o neporušiteľnosti balíka, 
navrhujeme neprevziať ho.

4. Do 14 dní môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu.

5. Herný softvér sa pokladá za autorské dielo, preto ho nemožno vymeniť ani vrátiť peniaze, okrem prípadov, keď nie je porušená fólia, resp. nálepka označujúca uzatvorený obal.

6. Neobslúžime maloobchodníkov.

Záruka:

Výrobca poskytuje záruku na herné konzoly v trvaní 24 mesiacov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, pri uplatnení záruky je potrebné preukázať daňový doklad a záručný list.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, prosíme tovar spolu s faktúrou poslať na adresu:

Gamers.eu s.r.o
Komenského 135
Štúrovo
94301

Obchodné údaje:

Majiteľ internetového obchodu GAMERS.sk

Obchodné meno: Global Trade Slovensko s.r.o.

Sídlo:

Salka 384
943 61

 

IČO: 50779451

DIČ:


2120470121


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra    

Oddiel: Sro, Vložka č.: 42770/N

Ochrana osobných údajov:

Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (meno, priezvisko, dodacia adresa, kontaktný e-mail, telefónne číslo) na účely plnenia zmluvných povinností, výkonu obchodnej činnosti a reklamných aktivít.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@gamers.sk  

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

SK2120470121
SK2120470121